Nasze realizacje

Inwestycja: Budowa ulicy Konwaliowej w Świdniku
Inwestor: Gmina Miejska Świdnik
Termin realizacji: 2015
Zakres prac: Budowa ulicy Konwaliowe w Świdniku wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym

 


Inwestycja: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świdniku
Inwestor: Gmina Miejska Świdnik
Termin realizacji: 2014
Zakres prac: Budowa budynku administracyjno-gospodarczego,kanalizacji sanitarnej, parkingu oraz oświetlenia


 Inwestor Gmina Miejska w Świdnik

czas realizacji 2015/2016 – Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świdniku i budowa alejek


Inwestycja: Budowa parkingu hotelowego wraz z kanalizacją deszczową
Inwestor: P.W. Lazur
Termin realizacji: 2013
Zakres prac: Budowa parkingu hotelowego wraz z kanalizacją deszczową

 


Inwestycja: Parking podziemny w Galerii Venus w Świdniku
Inwestor: Konsorcjum sp. z o.o.
Termin realizacji: 2012
Zakres prac: Ułożenie nawierzchni na parkingu Galerii Venus.

 


Inwestycja: Rewitalizacja nawierzchni ciągu pieszego na terenie wieży ciśnień w Lublinie.
Termin realizacji: 2012
Zakres prac: Ułożenie nawierzchni ciągu pieszego na terenie wieży ciśnień w Lublinie.

 


Inwestycja: Wymiana rur sieci centralnego ogrzewania w Świdniku
Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Świdnik
Termin realizacji: 2015
Zakres prac: Roboty ziemne i towarzyszące przy modernizacji sieci C.O.


Budowa ul.Hotelowej  w Świdniku wraz z infrastrukturą

Inwestor: Gmina miejska w Świdniku, czas realizacji 2015r